Kde jste:

Max Resistance² - Kompaktní desky pro extrémní nároky

Hledáte-li panel pracovní desky, který odolává i nejagresivnějším chemikáliím v extrémních pracovních podmínkách laboratoří, existuje pouze jediná volba: Max Resistance². Nejmodernější produkt od zavedené společnosti FunderMax.

Proč Max Resistance²:

Protože povrch chráněný pomocí dvojitě vytvrzené akryl-polyuretanové povrchové úpravy se osvědčil svou odolností proti rozpouštědlům a agresivním chemikáliím a snadno se čistí a dezinfikuje, životnost vašeho zařízení se významně prodlouží (pracovní desky, stěny, stoly atd.).

Hlavní výhody:
- větší tloušťka odolné povrchové úpravy
- odolný proti otěru
- bez silikonu
- certifikovaná kvalita
- integrovaný povrch

Další výhody:

Max Resistance² je vysoce odolný nejen chemicky, ale také mechanicky. Pokud znáte podstatu věci, ihned pochopíte proč. Max Resistance² se skládá ze schválených a testovaných surovin, zpracovaných za vysoké teploty a tlaku; tyto se jeví jako jedinečné pro kompaktní laminátové jádro homogenních dekorativních panelů. Jádro je vyrobeno bez spojů a je zcela uzavřeno, a proto je trvale odolné proti vniknutí vlhkosti.

Max Resistance²
Je ideální pro všechny typy laboratoří, v hygienickém odvětví, pro výzkumná střediska, nemocnice nebo lékařské ordinace, fotografické laboratoře, potravinářský průmysl, školy, farmaceutický průmysl a všude tam, kde je požadována absolutní čistota vysoce odolného povrchu. Kontakt s vysoce koncentrovanými kyselinami, jako je kyselina dusičná nebo chlorovodíková, vůbec nemění povrch ani jeho barvu, což je unikátní ve srovnání se všemi ostatními kompaktními pracovními deskami na trhu.

Výrobní formát desky:
3660 × 1630 mm

Standardní tloušťky:
12, 16, 19, 25 mm
další tloušťky na požádání

Textura povrchu: RE

 


Základní barevná kolekce Max Resistance²

Temně černé jádro. Není třeba ošetření ani těsnění. Max Resistance² se dodává s oboustranným dekorem a povrchovou úpravou pro maximální rovinnost a minimalizaci odřezků při výrobě.

 


Vlastnosti Max Resistance²

Panely Max Resistance² mají mnoho specifických vlastností, díky nimž jsou ideální pro použití v laboratořích, nemocnicích a aplikacích, kde je požadována vyšší odolnost.

Postup zkoušky:
Zkoušky chemické odolnosti byly provedeny v laboratoři s certifikací SEFA podle zkušební metody: SEFA 3-2010 odst. 2.1. (EXPOZICE 24 h).
Podrobné informace a výsledky jsou k dispozici v oficiálním Protokolu o zkoušce.

Výsledky:
Panel FunderMax Resistance² prošel zkouškou expozice po dobu 24 h podle SEFA, a je proto vhodný a doporučený pro laboratorní pracovní desky. Panel FunderMax Resistance² značně překračuje kritéria zkoušky SEFA bez jediného hodnocení na úrovni 3 nebo 4.

Hodnocení:
0 – bez účinku – žádné zjistitelné změny v povrchu materiálu.
1 – vynikající – zjistitelné slabé změny v barvě nebo lesku, ale žádná změna ve funkci nebo životnosti povrchu.
2 – dobré – jasně patrná změna barvy nebo lesku, ale žádné významné narušení životnosti povrchu nebo jeho funkce.
3 – dostačující – nežádoucí změna vzhledu vlivem odbarvení nebo naleptání, což může způsobit zhoršení funkce během delšího časového období.
4 – nedostatečný – silné skvrny, zhoršení kvality, vznik důlků, vznik kráterů nebo naleptání. Materiál NENÍ vhodný pro laboratorní aplikace.

Kritéria přijatelnosti:
Povrchová úprava pro laboratorní využití nesmí být vyhodnocena s více než 4 záznamy na úrovni 3. A žádnými záznamy na úrovni 4 (nedostatečný).

 

 

 


Max Resistance² - Udržitelná výroba

- FSC
- zelená elektřina
- prohlášení o ekologickém produktu

Výroba šetrná k životnímu prostředí

Kraftový papír je impregnován pryskyřicí na impregnačních linkách, sušen a lisován pod vysokým tlakem do trvanlivých panelů, odolných proti vlhkosti. Vzduch odvedený z procesu sušení je zpracován regenerativní tepelnou oxidací, při které vzniká teplo, které je vedeno zpět do procesu. Ve výrobně produktu FunderMax lze snížit produkci CO² o přibližně 10 000 tun ročně. Výrobní odpad je energeticky využíván v našich ekologických elektrárnách s místním ústředním vytápěním. Společnost FunderMax poskytuje ústřední vytápění více než 3 000 domácností.

Přírodní materiály

Panely Max Resistance² jsou vyrobeny primárně ze dřeva, které je zpracováno na „kraftový papír“. Dřevo se shromažďuje jako vedlejší produkt během těžby dřeva nebo ve dřevozpracujících závodech. Příslušné suroviny nakupujeme od dodavatelů, kteří jsou certifikováni podle norem FSC nebo PEFC. Tyto normy potvrzují, že těžba dřeva probíhá v souladu s mezinárodně platnými pravidly pro udržitelné lesní hospodářství.

Výrobce:

FunderMax GmbH
Klagenfurter Straße 87–89
A-9300 St. Veit / Glan
www.fundermax.at

Zdroj: Prospekt výrobce 5-9/14-PR0067GB.18